:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ข้อกำหนดขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง โครงการกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564

วันที่ลงประกาศ: 1 พ.ย. 2563

รายละเอียด:


file

purchases_file_82_13_21542.pdf