:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอรุณ อุลัย
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกรกฏ วิญญาเย็น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายประพันธ์ แสงทะนา
คนงานประจำรถขยะ