:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ขยายเวลาปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2562-2564) เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 ต.ค. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_143_31_340028.pdf