:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน

25 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร