:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ประชุมสภาเทศบาล​ตำบล​หนองตอง​พัฒนา​ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566​

27 ก.พ. 2566

รายละเอียด: วันที่​ 27 กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เปิดประชุมสภาเทศบาล​ตำบล​หนองตอง​พัฒนา​ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566​ โดยนายทวี บัวคำซาว ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร